Ang mangkok

Ang mangkok ay nagpapahiwatig sa isang panaginip isang babae, isang lalaki, o isang matuwid na aliping babae .