Hinampas ang lute

Paghahampas sa stick : Kaya’t ang pagsasalita ay isang kasinungalingan, at gayundin ang pandinig nito . At sinumang nakakita na siya ay tumatama sa lute sa kanyang bahay ay tinamaan ng isang kalamidad, at sinabing ang hampas ng lute ay ang kanyang ulo, at bago siya tinamaan ng kalungkutan . Kung nakita niya na parang pinindot niya ang kanyang litid, iiwan niya ang kanyang mga alalahanin . Sinasabing ang kanyang kahirapan ay nagpapahiwatig ng isang marangal na hari na nag-abala sa kanyang pag-aari at kayabangan . Sa tuwing naaalala niya ang kanyang hari, ang kanyang bituka ay nababaligtad, at ang hindi nakakubli ay isang sermon, at ang taong imoral ay sinisira siya ng isang bagay na nahuhulog sa kanilang bituka . Ito ay isang mapang-api na kawalan ng katarungan, isang maling gawain sa isang taong pumuputol ng kanilang bituka . At ang sinumang makakakita na pinindot niya ang pinto ng imam mula sa mga cabarets ng isang bagay mula sa flauta at sayaw tulad ng lute, ang tanboor at cymbal, makakamtan niya ang mandato at awtoridad kung siya ay kwalipikado para doon, kung hindi man ay siya ang magpapasimuno ng mga salita .