Akyat bundok

Nakita niyang umakyat siya sa isang bundok : nagsasaad ito ng kalungkutan at paglalakbay . Kung siya ay umakyat sa kalangitan hanggang sa maabot niya ang mga bituin nito, kung gayon hinuhuli niya ang karangalan at pamumuno . Kung nakita niya iyon kapag siya ay umakyat dito, binuksan niya ang isa sa mga bituin para sa kanyang patnubay, makakamtan niya ang imamate .