Ang Digger

Ang kalesa : isang tao ng tuso at panlilinlang hanggang sa lumitaw ang tubig, ang tubig pagkatapos ay lumitaw na ang kanyang kontrata ay para sa kanya, at sa orihinal na pandaraya sa pagbabarena . At ang naghuhukay ng mga bundok ay isang taong nagsasanay ng mga kalalakihan na may mga buto, at sinabing ang naghuhukay ay isang tao sa kaguluhan at paghihirap, at hindi siya makatakas mula sa kanyang tinitirhan, at kung nakikita niya na parang naghuhukay siya sa mundo, pagkatapos ay nagpatuloy siya sa isang kasinungalingan na hindi makikinabang sa kanya, at sinabi na ang maghuhukay ay isang taong mapaghiganti .