kritiko

Kritiko : Isang tao na pipiliin mula sa lahat ng pinakamagaling, tulad ng makatarungang namumuno, dalubhasa at maka-diyos na hurado, matalino na dumadaan, sumasamba na nag-iingat sa daya ng Diyablo, at halimbawa ng isang taong hindi pinahihintulutang manlang . Mga tsinelas : Ang isang tao ay pinahihirapan ang mga tao para sa pera, at kung nakikita niya na tulad ng pagbahing niya tulad ng isang asno, at hindi siya natagpuang sakit, tatanggap siya ng pera, at kung siya ay makakuha ng sakit, siya ay magdusa .