Inilagay ng Maslul sword ang dulo nito sa lupa

Sinabi ni Hisham kay Ibn Sirin : Nakita kong parang may isang iginuhit na tabak sa aking kamay habang ako ay naglalakad, at inilagay ko ang dulo nito sa lupa habang ang isang tao ay naglalagay ng isang stick . Sinabi ni Ibn Sirin : buntis ba ang isang babae? Sinabi niya : Oo . Sinabi niya : Siya ay manganganak ng isang lalaki, kalooban ng Diyos .