Dura – dura  

Kung nakikita niya na siya ay nahuhulog, pagkatapos ay gumastos siya ng sustento sa kanyang lihim, at kung siya ay isang taong may kaalaman, kung gayon siya ay mahirap makuha . Kung ang isang tao ay may buhok o isang sinulid o isang panahon na hindi nakakasakit, ang kanyang buhay ay pahahaba . Sinasabing ang tubig ay lumabas sa bibig ng isang tao, at siya ay isang pangangaral mula sa isang mundo na makikinabang sa mga tao o mga kabataan . At kung siya ay isang mangangalakal, ang kanyang mga salita ay totoo .