Umupo sa ilalim ng isang pinagpalang puno

Kung nakikita niya na parang nakaupo siya sa ilalim ng puno, Mapalad, makakamtan niya ang pinakamagaling sa parehong mundo, sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat : ~ Mapalad sila, at magaling .~