Ang pagkain ng mga bunga ng langit

Kung nakita niya ito na para bang kinakain niya ang mga prutas nito, bibigyan siya ng maraming kaalaman tulad ng kanyang kinakain .