Lumalabas ang laway sa kamay ng isang lalaki

Kung ang laway ay lumabas sa kanya at dumadaloy ito sa mga kamay ng isang binata, pagkatapos ay inilalantad niya ang kanyang lihim sa isang kaaway . Kung nagsisinungaling siya tungkol sa ilan sa kinalulugdan niya .