Ang pangitain ng pagsusumamo

Tungkol sa pagsusumamo : Sinumang mag-aanyaya sa kanyang Panginoon sa kadiliman, siya ay maliligtas mula sa pagkabalisa . Kung nakikita niya na nagdarasal siya sa isang tao, dapat siyang manalangin sa kanya sa takot sa kanya .