Nakita niya ang pasyente na parang tinatanggal siya

Kung nakikita niya ang pasyente na parang pinapatay siya, pagkatapos ay namatay siya .