Naging hari siya mula sa mga hari o sultan

At sinumang nakakita na siya ay nabago sa isang hari mula sa mga hari o sultan, nakamit niya ang isang lola sa mundong ito na may katiwalian ng relihiyon, at sinabi na ang nakakita at hindi karapat-dapat sa kanya ay namatay nang mabilis, at gayun din kung siya ay may sakit ay nagpapahiwatig ng kanyang kamatayan, sapagkat ang sinumang namatay ay walang awtoridad sa mga tao, tulad din ng hari na hindi Awtoridad sa kanya . Kung nakita niya iyon, ang isang alipin ay napalaya .