Kumain ng lutong ulo ng tao

Kung nakikita niya ito na parang kinain niya ito ng luto, kung gayon ito ang kapital ng tao kung siya ay kilala, kung hindi man ay ang perang kinakain niya mismo .