Ang mga templo

Tulad ng para sa mga templo : dalawang pinagpalang kagalang-galang na mga anak na lalaki . At ang mga kilay : ang kabutihan ng isang tao , at ang kanyang mabuting relihiyon at dignidad, at ang kakulangan sa kanila ay isang kakulangan sa mga ito. At sinabi na kung ang mga kilay ay makapal sa buhok, kung gayon sila ay kapuri-puri, dahil ang mga kababaihan ay nagpapadilim ng kanilang mga kilay para sa dekorasyon .