Paniniwala

Kalapastanganan : Sa interpretasyon ay nangangahulugang kayamanan, sapagkat sinabi ng Makapangyarihan sa lahat : ~ Hindi, ang isang tao ay malupit, kung makita siya ay siya ay yumaman .~ At maaari itong magpahiwatig ng kawalang katarungan, sapagkat sinabi niya : ~Ang mga hindi naniniwala ay hindi makatarungan .~ Ipinapahiwatig nito ang isang sakit na ang may-ari ay hindi nakikinabang mula sa isang lunas, sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat : ~ Babalaan mo man sila o hindi ay maliwanagan sila, hindi sila maniniwala .~ Ang malaking bilang ng mga infidels, ang bilang ng mga bata . Ang infidel sheikh ay isang kaaway ng dating pagkapoot at maliwanag na pagkapoot, ang Sheikh Magi ay isang kaaway na ayaw ng pagkawasak ng kanyang kalaban, at ang Jewish sheikh ay isang kaaway na nais ang pagkawasak ng kanyang kalaban . Ang Kristiyanong sheikh ay isang kaaway na ang pag-aaway ay hindi makakasama, at ang babaeng hindi tagapagtaguyod ay nalulugod kay Khanna . At ang sinumang makakita na parang pininsala niya ang kanyang utang, pinabulaanan niya nang mali ang mga tao at sinaktan sila, na para bang nakita niyang pininsala niya ang kanyang utang, sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat : ~ At sinabi niyang dati na ang tanga natin ay laban sa Diyos .~