Isang masigasig na paningin, ginhawa ng katawan at kalusugan ng katawan . 

At isang pangitain ng ginhawa ng katawan at kalusugan ng katawan .