Ghusl at may suot na damit ay dalisay

Kung nakikita niya na naghugas siya at nagsusuot ng mga damit para sa mabuting kadahilanan, sa gayon mawawala ang kanyang pag-aalala at siya ay magiging mahirap .