Paningin ng mga bato

At Mga Bato : ang posisyon ng yaman at tama at maling pahayag, nakita sila ng Ahimitan, ito ay isang mayamang tao at ang kanyang tamang pagbigkas . Ang kanilang pagpapalaki ay kahirapan, at ang kanyang opinyon ay mali . At sinabi na ang mga bato ay nauugnay at ang katuwiran at katiwalian ay dahil doon .