Pagdarasal ng Al-fajr

Kung nakikita niya ito na parang ipinagdarasal niya ang sapilitan na bukang-liwayway, nagsisimula siya ng isang bagay na nauugnay sa reporma ng kanyang pensiyon at ng kanyang mga anak .