Baghdad

At sinumang makakakita na siya ay nasa lungsod ng Baghdad, ipinapahiwatig nito na mayroong mabuti at pakinabang mula sa mga mangangalakal at mayaman .