Pinatay ang Diyablo

Kung nakikita niya na pumatay siya ng diablo, kung gayon siya ay nagpaplano ng daya at pandaraya . Ang antikristo ay isang mapanlinlang na tao, ang mga tao ay nabighani sa kanya .