Basahin ang anumang pagpapahirap

At ang sinumang makakakita na siya ay bumibigkas ng isang talata ng pagpapahirap, at kung umabot siya sa isang talata ng awa, hindi siya handa para sa kanyang pagbabasa nito, mananatili siya sa pagkabalisa .