ang dragon

Dragon : Sinumang nakakita na siya ay nabago sa isang dragon ay matagal nang nabubuhay, at nagkamit ng awtoridad, kung kumain siya ng karne ng dragon, tatanggap siya ng pera mula sa hari . Ang dragon ay isang kaaway na tao na pinatahimik ang pagkapoot, at kung siya ay maraming ulo, kung gayon siya ay mayroong maraming sining ng kasamaan, kasamaan at masama, at kung mayroon siyang dalawa, tatlo o apat na ulo hanggang sa umabot siya sa pitong ulo, pagkatapos bawat isa sa kanyang mga ulo ay kapahamakan at isang sining ng kasamaan, at kung sila ay magiging pitong ulo, Sapagkat siya ay walang katumbas sa pagiging perpekto ng kanyang kasamaan at ng kanyang pagkapoot, at hindi matiis at malakas sa kanya . At ang hayop na ito ay nagpapahiwatig ng kamatayan sa mga may sakit .