Cleaver – saw – martilyo    

Cleaver : isang matapang na tao na Quocat na nagluluha ng mga tunggalian . At ang lagari : ay nagpapahiwatig ng pinuno at tagapangasiwa na naghihiwalay sa dalawang kalaban, pinaghihiwalay ang mga asawa, sa kung ano ang mayroon siyang kasamaan sa kanyang pangalan at kinakalkula ito, at maaaring ipahiwatig ang divider at ang sukat, at maaaring ipahiwatig nito ang makari at ang messenger at ang mga pasukan sa mga taong mapagkunwari at matayog na ispiya ang mga tao ng kasamaan na mapang-abuso sa kanilang mga tao, at marahil ay ipinahiwatig ni Nekh para sa Mga Tao ng Aklat na pumasok sa kahoy . Sinabing siya ay isang tao na kumukuha, nagbibigay at nagpapatawad . Hammer : ang may – ari ng pulisya .