Luya – ang basket  

Luya : nagsasaad ng alipin . Ang basket : orihinal na nagpapahiwatig ng pangangaral at babala, at kung may makikita siya rito na isang bagay na kanais-nais para sa uri, kasarian, o sangkap nito, nangangako ito, at kung naglalaman ito ng isang bagay na hindi kanais-nais, ito ay isang babala .