Pag-screen

Screening : nagsasaad ng kabanalan sa mga kita, ipinapahiwatig ang pag-ubos ng dirhams at dinar, at nakikilala ang tama at sira na pananalita .