Ang kanyang asawa ay may balbas

At sinumang makakakita sa kanyang asawa na may balbas, ang babae ay hindi kailanman manganganak . At kung mayroon siyang anak, nanaig ang kanyang sambahayan .