Bilang apatnapung 40 

Bilang apatnapung 40: Nangako siya ng isang utos at natupad dahil sa sinasabi ng Makapangyarihang ( kaya ang oras para sa kanyang Panginoon ay natapos na apatnapung gabi ) o ang simula ng pagbubuntis, sapagkat siya, pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan, sinabi ( na ang isa sa iyo ay nagtitipon sa sinapupunan ng kanyang ina ng apat na araw ng isang tamud …).