Bilang tatlong daan at animnapung 360 

Ang bilang tatlong daan at animnapung 360: Maaaring ipahiwatig nito ang mga kasukasuan ng katawan at maaari itong ipahiwatig ang pag-ibig sa kapwa, sapagkat siya, kapayapaan at mga pagpapala ng Diyos ay nasa kanya, sinabi : ( Sa bawat pagbati ay ang pag-ibig sa kapwa …)