Ang sabsaban

Al-Mu`allif : Ezz, sapagkat para lamang ito sa may hitsura at mga hayop, at sinabing siya ang asawa ng lalaki . At sinumang makakakita na mayroong isang sabsaban sa kanyang bahay, kung saan ang dalawang tangke ay ipinagtapat, ito ay nagpapahiwatig ng pagkalito sa isang babae na may dalawang lalaki, alinman sa kanyang asawa o ibang sambahayan . Tungkol sa lungga : sa lupa o sa dingding, ito ang bibig . Sinuman ang makakakita ng isang butas na kung saan lumabas ang isang hayop, kung gayon ito ay isang bibig na mula sa mga salitang lumabas tulad ng hayop na iyon at ang interpretasyon nito . At isinalaysay na ang isang tao ay lumapit kay Ibn Sirin at sinabi : Nakita ko ang isang makitid na butas na kung saan lumabas ang isang malaking toro, at sinabi niya : Ang lungga ay ang bibig kung saan lumabas ang dakilang salita at hindi siya makakabalik dito . At isinalaysay na isang lalaki ang lumapit kay Ibn Sirin at sinabi : Nakita ko na parang si Yazid bin Al-Muhallab ay may kapangyarihan sa pagitan ng aking tahanan at kanyang tahanan . At sinabi niya sa iyo, ina? Sinabi niyang oo . Sinabi niya : Ito ba ay isang bansa? Sinabi niya, Hindi ko alam, kaya’t ang lalaki ay lumapit sa kanyang ina at tinanong siya at sinabi niya na totoo ito, alipin ako ni Yazid bin Al-Muhallab, pagkatapos ay naging ama mo ako .