Bubong

Ang bubong : isang payat na tao, kung ito ay kahoy, kung gayon ito ay isang tao ng walang kabuluhan . Kung nakakita siya ng bubong na malapit nang bumaba dito, takot siya sa isang payat na tao . Kung ang dumi ay mahulog sa kanya mula sa kisame at tumama sa kanyang damit, pagkatapos pagkatapos ng takot ay makakatanggap siya ng pera . Kung ang isang tuod ay nasira, ito ay ang pagkamatay ng may-ari ng bahay o isang peste na ipinataw dito . At kung nakita niya na ang kanyang bagay ay nahati sa kalahati ng haba at hindi nahulog, pagkatapos ay pinagsama niya ang maiugnay sa bahay na iyon, at ang mga istilo at iba pang mga bagay, ang pagdoble ng isa-isa, at ang kahoy at mga troso sa gusali , isang mapagkunwari na tao na nagpaparaya sa mga gawain ng mga tao . At siya ay nasira ng pagkamatay ng isang tao sa ganitong kakayahan .