lata

Tin : nagsasaad ng peke ng mga kalakal para sa kung sino man ang bumili nito .