Kulungan

Cage Kung nakikita mo ang isang hawla ng ibon sa iyong panaginip, pagkatapos ikaw ay magiging masayang may-ari ng isang malaking kayamanan at maraming magagandang, kaakit-akit na mga bata . Kung isang ibon lamang ang nakikita mo, magkakaroon ka ng isang mayaman at kanais-nais na kasal . Kung walang mga ibon sa hawla, ipinapahiwatig nito ang pagkawala ng isang miyembro ng pamilya, alinman sa pamamagitan ng kamatayan o sa pamamagitan ng desisyon na magpakasal . Kung nakikita mo ang mga ligaw na hayop na nakulong, nangangahulugan ito na mananaig ka sa iyong mga kaaway at masasama . At kung kasama mo siya sa hawla, nangangahulugan ito ng galit mula sa mga aksidente habang naglalakbay .