Pinunas mula sa tubig na iyon

At kung sino man ang makakakita na pinunasan niya ang ilan sa kanyang mga organo mula sa tubig na iyon, pagkatapos ay magaan ang loob niya sa mga ito at namimighati .