Nakakakita ng sampal at daing

Tulad ng para sa pagsampal, ito ay isang kalamidad o isang bagay na mali, o pag-aalala, pagkabalisa at panghihinayang. Tungkol sa pagluluksa, ito ay isang kakila-kilabot na bagay at ginawa niya ang hindi pinahihintulutan, at maaaring bumaba ito at walang mabuti sa sinumang makakakita nito, lalo na kung ito ay sa pamamagitan ng pagsisigaw, kung gayon ang kalamidad ay mas malaki