Mangangaral at ang mga buto

Si Abu Saeed, ang mangangaral, ay nagsabi ng pangitain ng lahat ng mga buto, kung sila ay isang patay na tao, ipinapahiwatig nito ang pagsunod sa Sunnah o pagkuha ng pera mula sa isang panig, at kung ito ay nalalaman ipinapahiwatig nito ang pagkuha ng kanyang pera, at kung hindi alam kung gayon ang pagkuha ng pera at benepisyo, at kung ang buto ay para sa isang hayop at kung ito ay mula sa kung ano ang maaaring kainin, kung gayon ang pera ay mangyayari Pinapayagan, at kung ito ay mula sa isang bagay na ang karne ay hindi kinakain , pagkatapos ay ang pagkuha ng pera ay ipinagbabawal .