Ang bakod

Ang pader ng pader ng lungsod sa isang panaginip ay mga kalalakihan na Mujahideen, o isang malakas na pinuno, o ang punong Hafeez, at marahil ay ipinahiwatig ng pader ang sumasamba sa bansa o sa iskolar nito, o sa batas na naghihiwalay sa katotohanan mula sa kasinungalingan, at marahil ay nagpapahiwatig ng kasiyahan . Kung ang pader ay nagpapahiwatig ng pera, ang mga balkonahe at ang mga tanawin ay ang kanyang kagamitan, ang kanyang sandata at ang kanyang bala, at kung ang pader ay nagpapahiwatig ng hari, ang mga balkonahe at ang mga target ay ang kanyang mga bantay . At sinumang makakakita na siya ay nasa isang pader, kung gayon siya ay ligtas mula sa kanyang mga kaaway, o siya ay binabantayan laban sa kung ano ang kinakatakutan niya, kahit na siya ay walang asawa, siya ay nag-aasawa . Nakita niya ang pader ng lungsod o nakahiwalay na ginagamot ni Mahdoma na namatay sa kanyang trabaho . At sinumang makakakita na ang isang bingaw sa dingding ay naging isang bingaw hanggang sa isang leon ang pumasok sa Medina o isang agos ng Islam ay mahina dito, at ang merkado ng kaalaman ay naubos . Ang hindi kilalang surah ay nagpapahiwatig ng Islam, kaalaman, Qur’an, pera, kaligtasan, kabanalan at pagsusumamo, at lahat ng pinoprotektahan nito mula sa lahat ng iba pang mga kaaway at lahat ng pinakapangit .