Diborsyo

Sinumang magbigkas ng Surat at-Talaq ay nagpapahiwatig ng isang salungatan sa pagitan niya at ng kanyang asawa, na humahantong sa paghihiwalay .