Minsan nakikita ko ang isang magandang pangitain sa isang panaginip at masaya ako kasama nito , ngunit wala akong anumang katibayan para dito habang gising.    

Minsan nakikita ko ang isang magandang pangitain sa isang panaginip at masaya ako kasama nito , ngunit wala akong anumang katibayan para dito habang gising. Kaya’t ano ang ipinahihiwatig nito? Nabanggit ng mga iskolar na kung kung ano ang nakikita ng isang tao kung minsan, hindi niya ito matatagpuan habang gising, at hindi makahanap ng anumang bagay upang ipahiwatig ito, pagkatapos ay kasama ito sa seksyon ng pangarap na tubo, at kadalasang ito ay sanhi ng pagkilos ng pag-iisip bago natutulog kasama nito, kung gayon kung ang isang tao ay natutulog maaari siyang makakita ng isang bagay na nagpapahiwatig nito, at hindi ito makakasama o makikinabang (3).