Awar

Ang isang nakakakita sa isang panaginip na siya ay bulag sa mata, ay nagbawas ng kalahati ng kanyang pera o kalahati ng kanyang utang, o nakagawa ng isang malaking kasalanan at nawala ang kalahati ng kanyang buhay, kaya’t matakot siya sa Diyos at magsisi sa pangalawa half . At sinabing : Kung mayroon siyang kapatid na lalaki o isang anak na lalaki, siya ay namatay . At kung makita ng isang tao na siya ay bulag, at kung siya ay isang imoral na tao, mawawala ang kalahati ng kanyang utang, o magdusa siya mula sa isang sakit o karamdaman na malapit na siyang mamatay . Maaaring nasugatan ito sa isa niyang kamay, sa isang labi, sa asawa, o sa kapatid .