Kontrata

Ang kuwintas na kuwintas na Perlas sa isang panaginip para sa mga kababaihan, ang kanilang kagandahan at palamuti . Ang kuwintas na gawa sa mga perlas at coral ay maka-Diyos at may takot, habang pinapanatili ang Qur’an bilang dalisay at maganda, at ang kakanyahan ng kuwintas ay ang kakanyahan ng kanyang trabaho . Hawak ng isang babae ang kanyang asawa o anak . At ang isang lalaki ay nagkontrata kung siya ay walang asawa, nag-asawa siya, at kung mayroon siyang isang anak na nagdadala ng isang lalaki na may mga salita . Ang perlas sa pagbibigay kahulugan ay salita ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat . At sinumang mag-isip na mayroon siyang maraming mga kuwintas at mga dekada, at masyadong mahina upang dalhin ang mga ito, pagkatapos ay mahina siya mula sa trabaho sa kanyang kaalaman .