siksikan

Jam Kung pinangarap mong kumain ka ng jam, hinuhulaan nito na magkakasakit ka at magpapalala ng iyong kalagayan . Para sa isang batang babae, hinulaan ng panaginip na ito ang hindi maligayang mga relasyon sa pamilya . Kung pinangarap mong kumain ng jam, nangangahulugan ito ng kaaya-ayaang mga sorpresa at paglalakbay, kung ang marmalade ay dalisay . Kung pinangarap mong gumawa ng jam, hinuhulaan nito para sa isang babae ang isang masayang tahanan at hinahangaan ang mga kaibigan .