Lungsod

Lungsod Kung pinangarap mo na nasa isang kakaibang lungsod ka, nangangahulugan ito na haharap ka sa mga malulungkot na okasyon na binago mo ang iyong tahanan at lifestyle .