hiringgilya

Syringe Kung nakakita ka ng isang hiringgilya sa isang panaginip, hinuhulaan nito na makakatanggap ka ng maling balita tungkol sa hindi magandang kalagayan at kundisyon ng mga kamag-anak . Kung nakakita ka ng sirang hiringgilya, hinuhulaan nito na ang mga pagkakamali sa trabaho ay hahantong sa isang panahon ng pagkabalisa o karamdaman .