Teleskopyo

Closeup binoculars Kung titingnan mo ang isang panaginip gamit ang isang teleskopyo, hinuhulaan nito na magaganap ang mga pagbabago na magdudulot sa iyo ng pagkawala . Ang pagkakita ng nasira o kulang na binocular ay hinuhulaan ang mga hindi pagkakasundo, pagtatalo, at pagkawala ng mga kapareha .