Namatay si Rehana Morocco

At si Rehana al-Maghrib ay namatay 111- Sinabi ni Abu Bakr bin Abi Khaithamah : Sinabi sa amin ni Muhammad bin Ubayd al-Tanafisi, sinabi niya : Nakaupo ako sa rebolusyonaryo, at may isang lalaki na lumapit sa kanya at sinabi : Nakita ko na parang si Rayhanah mula sa Morocco – Ibig kong sabihin , kumuha siya – sinabi niya : Kung naniniwala ka sa iyong paningin, namatay si Al-Ouzai . Kaya’t isinulat nila na dumating ang kamatayan ni Ouzai sa araw na iyon .