kilay

Ang kilay ay dekorasyon ng mata . At ang kilay para sa isang tao ay ang kanyang kabutihan, kagandahan, utos at respeto sa kanyang relihiyon, katapatan at tangkad, at ang pagbibigay kahulugan ng kilay ay batay sa nakikita sa kabutihan o katiwalian . At kung ang mga kilay ay makapal sa buhok, kung gayon sila ay dalawang haligi, upang ang mga kababaihan ay maitim ang kanilang mga kilay para sa dekorasyon . Ang mga kilay ay mga magulang, dalawang anak na lalaki, dalawang kasosyo, dalawang asawa, o dalawang bise-presidente, at kung makita ng isang tao ang pagsasama-sama ng mga kilay nito, ipinapahiwatig nito ang pagiging malapit at pag-ibig at kabaligtaran . Ang kanilang kadiliman at kasaganaan ng kanyang buhok ay katibayan ng mabuting kalagayan ng mga nagpahayag nito . At ang kanilang pagbaba sa mata ay katibayan ng pagbabago ng kalagayan ng mga tumutukoy dito, tulad ng isang anak na lalaki, kapareha, asawa, o kaibigan . Marahil ay ipinahiwatig nito ang mahabang buhay upang makita niya ang kanyang sarili na tulad nito . At ang mga kilay ay nagpapahiwatig ng isang ranggo sa relihiyon . At marahil ay ipinahiwatig ng kilay ang pangangalaga sa kanino ipinahiwatig ng mata, tulad ng gobernador, tagapag-alaga at asawa . Ito ay isang bow ng mga arrow na kapansin-pansin mula sa magagandang mga mata .