mahout

Ang isang elepante sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng tagapagturo ng mga anak ng mga hari .