Mga Fil

Ang mga fil sa isang panaginip ay pag-uusap na may pagkukunwari at pagtatalo . At sinumang nakakita na siya ay lumunok ng dirham at kinuha ito mula sa isang sentimo, kung gayon siya ay isang erehe . Ang pera ay sigaw at kasamaan . At kung ang pera ay nangangailangan, kung gayon ito ay isang pangangailangan . At sinumang lumulunok ng isang dinar at magbayad ng isang sentimo, kung gayon siya ay hindi naniniwala pagkatapos ng Islam, at ang sentimo ay pandaraya at hindi paniniwala, at ang pera ay pagkapagod at inip para sa mga tumama dito sa isang panaginip . At ang pera ay nagpapahiwatig ng pagkabalisa, kalungkutan, at pagsasalita na sinusundan ng kalungkutan . At ang pera ay maaaring magpahiwatig ng kabuhayan o kaluwagan pagkatapos ng pagkabalisa . At nalugi ang pera sa mga pagsubok o sa mga debate sa pagitan ng mga iskolar . Tingnan din ang dirham .